fbpx

   NAUDOJIMOSI UAB “ŠIAULIAI VEŽA” NEO TAKSI PASLAUGOMIS TAISYKLĖS IR SĄLYGOS

 1. UAB „Šiauliai veža“, įmonės kodas 302839986, veiklos adresas Pramonės g. 15, LT – 78137, Šiauliai, yra taksi dispečerinės užsakymų paslaugas teikianti įmonė, t. y. ji perduoda taksi paslaugų užsakymus taksi paslaugų teikėjams, kurie yra registruoti NEO taksi sistemos naudotojai. UAB „Šiauliai veža“ yra programinės įrangos turėtoja ir NEO taksi programinės įrangos ir dispečerinės paslaugų teikėja.
 2. Naudojantis UAB „Šiauliai veža“ paslaugomis taksi išsikviesti galima šiais būdais:

          2.1.  Per mobiliąją programėlę “NEO taksi;

          2.2. Skambinant telefono numeriais 1453, 1456, 841 45 45 45.

 1. UAB „Šiauliai veža“ naudojimosi NEO taksi paslaugomis taisyklės (toliau – taisyklės) reglamentuoja naudojimosi tvarką, atsiskaitymo tvarka, elgesio, ir kitas tvarkas.
 2. UAB „Šiauliai veža“ nėra taksi teikėjas ar tarpininkas, todėl negali daryti įtakos taksi paslaugų kokybei. Bet kokie probleminiai klausimai, susiję su taksi paslaugų kokybe ar trūkumais, turi būti sprendžiami vadovaujantis taksi paslaugų teikėjo ar atitinkamos priežiūros institucijos taisyklėmis ir teisės aktais. Tačiau UAB „Šiauliai veža“ siekia prisidėti prie taksi paslaugų kokybės gerinimo. Dėl šios priežasties, prašome atsiųsti el. paštu laišką: info@1453.lt. Tai leidžia UAB „Šiauliai veža“ teikti pasiūlymus taksi paslaugų teikėjams dėl jų paslaugų kokybės gerinimo.
 3. UAB „Šiauliai veža“ tikisi, kad paslaugų naudotojai naudosis sąžiningai ir elgsis garbingai su taksi vairuotojais, kurie naudodamiesi UAB „Šiauliai veža“ priklausančia programinę įrangą, siūlo savo paslaugas.
 4. UAB „Šiauliai veža“ deda visas pastangas tam, kad užtikrintų, kad paslaugas per UAB „Šiauliai veža“ teiktų tik tokie vairuotojai, kurie elgiasi sąžiningai ir garbingai savo profesijos ir klientų atžvilgiu. UAB „Šiauliai veža“ negali garantuoti, kad kiekvienas taksi paslaugų teikėjas, visais atvejais atitiks aukščiau paminėtus kriterijus. Jei Jūs susidūrėte su netinkamomis taksi paslaugomis, prašome pranešti mūsų palaikymo komandai el. paštu: info@1453.lt
 5. Naudojamos sąvokos:

           7.1.  mobili programėlė – automobilio užsakymo sistema, skirta mobiliesiems įrenginiams

           7.2. UAB „Šiauliai veža“ teikiama paslauga – Keleivio Užsakymo perdavimas Vežėjui.

           7.3. Paslaugos gavėjas – automobilį per UAB „Šiauliai veža“ sistemą užsakantis asmuo.

           7.4. Keleivis – asmuo sudarantis su vežėju vežimo sutartį.

           7.5. Programinės įrangos naudotojas – pervežimo paslaugas teikiantis asmuo, kuris naudojasi UAB „Šiauliai veža“ programine   įranga.

           7.6. Taisyklės – dokumentas, reglamentuojantis naudojimąsi UAB “Šiauliai veža“ teikiamomis paslaugomis.

            7.7. Užsakymas – per UAB „Šiauliai veža“ sistemą paslaugos gavėjo automobilio užsakymas.

            7.8. Vežimo sutartis – Vežėjo ir Keleivio sutartis, pagal kurią Vežėjas įsipareigoja sutartomis sąlygomis suteikti taksi paslaugą, o keleivis – už ją sumokėti.

             7.9. Vežėjas(-ai) – pagal LR įstatymus ir teisės aktus veikiantys privatūs arba juridiniai asmenys keleivių vežimo už atlygį taksi paslaugą teikiantys taksi vairuotojai.

             7.10. Vežėjo paslauga – Vežėjo atliekamas Keleivio vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu tam tikru maršrutu.

 1. Žemiau šiame dokumente pateikta informacija yra skirta Keleiviams, kurie Užsakymus pateikia 1 punkte numatytais būdais.

 

Taksi paslaugų užsakymas ir atsisakymas

 

 1. UAB „Šiauliai veža“ teikiamomis paslaugomis gali naudotis ne jaunesni nei 16 metų amžiaus asmenys. Už jaunesnių asmenų naudojimąsi visada yra atsakingi tėvai/įtėviai/globėjai.
 2. Pateikdamas Užsakymą Keleivis visais atvejais patvirtina, kad visa informacija yra nurodyta teisingai.
 3. Paslaugos gavėjo pateiktas, o Vežėjo priimtas užsakymas yra laikomas sutartimi tarp Keleivio ir Vežėjo, o šiose taisyklėse bei pateiktame užsakyme nurodytos sąlygos laikytinos sutarties tarp Paslaugos gavėjo ir Vežėjo sąlygomis. Laikoma, kad šalys susitarė dėl visų esminių sutarties sąlygų.
 4. Taksi paslaugų iškvietimas naudojantis telefono numeriais: 1453,1456, 8 41 45 45 45.

           12.1. Užsakymai nurodytais numeriais priimami 24 valandas per parą ir 7 dienas per savaitę;

           12.2. Paskambinęs nurodytais telefono numeriais paslaugų gavėjas nurodo adresą, į kurį turi atvykti taksi bei adresą kur norima vykti.

           12.3. Baigus pokalbį paslaugų gavėjas gauna patvirtinimo trumpąją žinutę (SMS), kurioje nurodomas preliminarus taksi automobilio atvykimo laikas bei automobilio markė, modelį ir registracijos numeris.

           12.4. Atvykus taksi automobiliui paslaugų gavėjas visada turi įsitikinti, kad atvyko būtent patvirtinimo žinutėje nurodytas automobilis.

 1. Taksi iškvietimas naudojantis mobilia programine įranga (programėle).

           13.1. NEO taksi mobili programėlė yra mobiliesiems įrenginiams skirta programinė įranga, leidžianti taksi paslaugų pageidaujantiesiems asmenims susirasti tinkamą paslaugų teikėją bendrinant duomenis apie jų geografinę padėtį.

           13.2. NEO taksi mobilią programėlę paslaugų gavėjas gali parsisiųsti į savo mobilų įrenginį: „Android“ sistemos naudotojas iš „Google Play“, „Apple“ sistemos naudotojas „Apple App Store“ elektroninės parduotuvės ir jame ją įsidiegti.

           13.3. Paslaugos gavėjęs įsidiegęs mobilią programėlę joje susikuria savo paskyrą, kurioje nurodo šiuos duomenis: vardas, pavardė, telefono numeris, el.paštas. Nenurodžius telefono numerio paslaugų gavėjas negalės patvirtinti savo paskyros, nes patvirtinimo kodas siunčiamas į nurodytą telefono numerį.

           13.4. Paslaugos gavėjas mobilioje programėlėje taksi gali užsisakyti esamuoju laiku ir ateičiai ( jeigu šį paslaugą teikiama savivaldybėje ). Užsisakant taksi paslaugą mobilioje programėlėje reikia nurodyti išvykimo adresą (tai galima padaryti ir naudojant vietos nustatymą) bei kelionės tikslą. Mobilioje programėlėje suskaičiuojama preliminari kelionės kaina, kuri priklauso nuo važiuojamų įsėdimo mokesčio, kilometrų, prastovos ir pasirinktos paslaugos klasės. Pasirinkus norimą paslaugos klasę mobili programėlė prašo patvirtinti užsakymą, patvirtinus užsakymą gaunamas patvirtinimas, kad užsakymas atliktas, tai yra laikoma, kad taksi paslaugos yra užsakytos. Kartu su patvirtinimu atsiunčiama automobilio markė, modelis ir registracijos numeris bei nurodomas automobilio atvykimo laikas.

          13.5. Atvykus taksi automobiliui paslaugų gavėjas turi įsitikinti, kad atvyko būtent patvirtinimo informacijoje nurodytas automobilis.

          13.6. Po įvykusios kelionės paslaugos gavėjui mobilioje programėlėje suteikiama ataskaita apie kelionės kainą, kelionės trukmę bei paslaugos gavėjas gali įvertinti vežimo paslaugas atlikusi asmenį. Paslaugos gavėjui nurodžiusiam savo el. paštą į jį išsiunčiama ataskaita/kelionės informacija.

 1. Užsakytų taksi paslaugų atsisakymas:

           14.1. Užsakytų taksi paslaugų atsisakymu yra laikoma situacija, kai paslaugų gavėjas gavo patvirtinimo žinutę ir atsisako taksi paslaugų.

           14.2. Užsakytų taksi paslaugų atsisakymu taip pat yra laikoma situacija, kai programinės įrangos naudotojas, 2 punkte nurodytais telefonais taksi paslaugas užsakęs asmuo ar asmenys, kuriems buvo užsakytos taksi paslaugos į iškvietimo vietą neatvyksta per 5 minutes nuo momento, kai taksi vairuotojas pranešė jiems apie taksi atvykimą į iškvietimo vietą.

           14.3. Jei paslaugų atsisakymai kartojasi ir toliau paslaugų gavėjo telefono numeris gali būti blokuojamas dienai/savaitei/mėnesiui (nebūtinai tokiu eiliškumu). UAB „Šiauliai veža“ turi teisę pasirinkti blokavimo ilgį atsižvelgdamas į atšaukimo priežastis ir kitas aplinkybes.

          14.4. Jei paslaugų gavėjas atsisako paslaugų naudodamasis mobilia programėle, UAB „Šiauliai veža“ pasilieka teisę blokuoti tokio paslaugų gavėjo galimybę naudotis jo paslaugomis.

           14.5. Paslaugos gavėjas visais atvejais jei taksi nėra jo iškviestoje vietoje, turi susisiekti su UAB „Šiauliai veža“ telefonais 1453,1453, 841 45 45 45, ar per mobilią programėlę tiesiogiai su vairuotoju.

 1. UAB „Šiauliai veža“ neatsako už paslaugų gavėjo netinkamai nurodytą taksi automobilio iškvietimo adresą.
 2. UAB „Šiauliai veža“ turi teisę siųsti rinkodaros žinutes ir autorizacijos kodus SMS žinutėmis.
 3. UAB „Šiauliai veža“ turi teisę vienašališkai keisti Taisykles ir sąlygas bei Privatumo politiką ir perleisti duomenų bazę tretiesiems asmenims. Mes įsipareigojame pranešti naudotojams apie Taisyklių ir sąlygų ir Privatumo politikos pakeitimus.
 4. UAB „Šiauliai veža“, vadovaujantis NEO taksi Privatumo politika, turi teisę įkelti programinės įrangos naudotojo asmens duomenis į NEO taksi duomenų bazę ir perduoti asmens duomenis taksi paslaugų teikėjams, mobiliųjų mokėjimų tarpininkams, mokėjimo įstaigoms.
 5. UAB „Šiauliai veža“ programinės įrangos ir dispečerinės naudotojų bendrosios taisyklės keleivių vežimo taisyklės.

          19.1. UAB „Šiauliai veža“ neatsako už netinkamai ar nekokybiškai suteiktas Vežėjo paslaugas. Tačiau, siekiant kokybiškų paslaugų teikimo UAB „Šiauliai veža“ programinės įrangos naudotojams taiko bendruosius standartus ir taisykles keleivių vežimui keliais.

          19.2. Vežėjas paslaugas teikia vadovaudamasis atitinkamais LR įstatymais ir teisės aktais. Vežėjai paslaugas privalo teikti vadovaujantis nepriekaištingo ir paslaugaus elgesio standartais. Turint informacijos apie tokių standartų galimus pažeidimus, keleiviai turi apie tai nedelsiant informuoti UAB „Šiauliai veža“ nurodytais kontaktais.

 1. Vežėjas turi teisę:

           20.1. priimti sprendimą dėl kelionės maršruto net jei jis yra ilgesnis, jeigu trumpesnis kelias yra akivaizdžiai blogesnis ir gali sugadinti naudojamą transporto priemonę;

           20.2. nepriimti arba išlaipinti neblaivius, su nešvariais drabužiais, su draudžiamu vežti bagažu ar kitaip pažeidžiančius šias taisykles keleivius;

           20.3. laikinai sustabdyti vežimą ar pakeisti maršrutą, esant neišvažiuojamiems keliams ir sunkioms meteorologinėms sąlygoms.

            20.4. Vežėjas privalo užtikrinti saugų keleivių ir bagažo vežimą, nepriekaištingą ir paslaugų keleivių aptarnavimą (neleisti šiurkštaus, keleivių orumą įžeidžiančio elgesio, rūkymo salone, garsiai klausytis radijo imtuvo, magnetofono ar vaizdo leistuvo, jeigu tai nepriimtina keleiviams).

             20.5. Vežėjai gali taikyti papildomus reikalavimus.

 1. Atsiskaitymo sąlygos ir taisyklės

           21.1. Paslaugos gavėjas už suteiktas paslaugas gali atsiskaityti:

                    21.1.1.Grynaisiais pinigais, kelionės pabaigoje, taksi automobilio salone, naudojamoje

UAB „Šiauliai veža“ programinėje įrangoje prietaiso ekrane paslaugos gavėjas mato mokėtiną sumą, kurią paslaugos gavėjas sumoka taksi automobilį vairuojančiam asmeniui, o taksi automobilio vairuotojas paslaugos gavėjui išduoda grynųjų pinigų priėmimo kvitą;

                     21.1.2. Banko kortele, paslaugos gavėjas, kelionės pabaigoje gali atsiskaityti  kreditine  ar debetine kortele, pasinaudodamas automobilyje įrengtais kortelių skaitytuvais.

                     21.1.3 Klientai norėdami atlikti kortelės susisiejimo atšaukimą gali kreiptis el.paštu info@1453.lt arba telefonais +370 41 522391 / +370 698 23849

 1. Jeigu kyla abejonių dėl sumokėtos sumos už Vežėjo paslaugas, paslaugos gavėjas turi teisę pateikti raštišką pretenziją Vežėjui, kuris yra atsakingas už paslaugų suteikimą pagal tarifus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 56 straipsnio 1 dalimi „Vežėjas praneša apie pretenzijos patenkinimą arba atsisakymą ją patenkinti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos. Jei per tą laiką atsakymas į pretenziją negautas laikoma, kad Vežėjas jos nepatenkino“. Taip pat kilus minėtiems nesklandumams Keleivis gali kreiptis į UAB „Šiauliai veža“, tačiau UAB „Šiauliai veža“ neprisiima atsakomybės už Vežėjų pažeidimus.
 2. UAB „Šiauliai veža“ negarantuoja, kad Vežėjas Užsakymą priims, taip pat neatsako už neigiamas pasekmes, atsiradusias dėl Vežėjo teikiamų paslaugų, įskaitant, bet neapsiribojant, galimomis neigiamomis pasekmėmis dėl Vežėjo iniciatyva atšaukto Užsakymo.
 3. Keleivio teisės ir atsakomybė

          24.1. Keleivis po kelionės mobilioje programėlėje NEO taksi gali įvertinti Vežėjo paslaugą žvaigždutėmis nuo 1 iki 5 (1 – labai blogai, 5 – puikiai). Tokiu būdu prisidedama prie Vežėjo teikiamų paslaugų kokybės gerinimo.

           24.2. Vežėjo transporto priemonėje draudžiama:

                      24.2.1. rūkyti, valgyti, gerti alkoholinius gėrimus, trikdyti rimtį, gadinti automobilio įrenginius;

                       24.2.2. vežti degias, sprogstamąsias, nuodingas ir dvokiančias medžiagas ir kitus daiktus, galinčius sugadinti ar suteršti automobilį, sėdynes ar apmušalus.

                       24.3. Keleivis yra atsakingas už teisingos Užsakymo informacijos (adreso, komentarų, kt. nustatymų) pateikimą. Prieš pateikdamas Užsakymą, Keleivis privalo įsitikinti, kad išvykimo adresas yra teisingas. Jei mobilusis įrenginys blogai nustato buvimo vietą, tuomet adresą būtina įvesti rankiniu būdu.

                       24.4. Keleivis turi perskaityti SMS pranešimus, kurie siunčiami po Užsakymo pateikimo ir laikytis nurodytų instrukcijų.

                       24.5. Keleivis yra atsakingas už laiko planavimą. Keleivis turi adekvačiai įvertinti laiką, per kurį iki jo paėmimo vietos atvyks Vežėjas ir nuveš Keleivį iki kelionės tikslo.

                       24.6. Keleivis pasižada gerbti Vežėjo laiką ir ne ilgiau nei per 5 minutes ar kita vežėjo nurodytą ar įstatyme numatytą laiko tarpą nuo to momento, kai Vežėjas atvyksta į Keleivio nurodytą išvykimo adresą (Keleivis apie tai informuojamas NEO taksi programėlėje arba SMS žinute), įsėsti į Vežėjo automobilį važiavimo į kelionės tikslo adresą pradžiai.

                       24.7. Keleivis privalo sumokėti Vežėjui už suteiktą paslaugą pagal tuo metu galiojančius tarifus.

                       24.8. Vežėjas savo nuožiūra visada gali taikyti daugiau reikalavimų keleiviams, tačiau apie papildomus reikalavimus, keleivius turi informuoti prieš kelionę.